Những người đang cân nhắc việc xin giấy phép

Chủng loại bằng lái đa dạng

Khi theo học tại trường lái Maebashi các bạn có thể nhận được nhiều loại bằng khác nhau.Chúng tôi cũng có một số ưu đãi lớn cho phép bạn có được hai hoặc nhiều giấy phép một cách hiệu quả.