Thông tin về doanh nghiệp

Liên quan đến vấn đề xử lí thông tin cá nhân

 1. 1.Trường học của chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh và theo phương pháp hợp pháp và công bằng.
 2. 2.Thông tin cá nhân của khách hàng mà trường này có được sẽ được sử dụng cho các mục đích sau.
  1. (1) Thực hiện đào tạo để lấy giấy phép tại trường của chúng tôi.
  2. (2) Thực hiện đào tạo và giáo dục đã được công nhận tại trường này.
  3. (3)Thông báo cho bạn về dịch vụ, nội dung tuyên truyền liên quan đến đào tạo, huấn luyện và giáo dục được công nhận tại trường này.
  4. (4) Để thông báo cho bạn về các sự kiện và khuyến mại khác nhau do Trường lái xe Maebashi tổ chức và thông tin về các lớp học an toàn giao thông.
  5. (5) Thực hiện các cuộc điều tra bảng câu hỏi qua thư, điện thoại, e-mail, v.v.v nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 3. 3.Nhà trường cố gắng giữ cho dữ liệu cá nhân mà trường nắm giữ được chính xác và cập nhật để không bị rò rỉ hoặc mất mát dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, ngay cả khi chúng tôi thuê chuyên gia bên ngoài để thực hiện công việc kinh doanh của mình, chúng tôi cố gắng quản lý và giám sát dữ liệu cá nhân bằng cách áp đặt nghĩa vụ bảo mật đối với bên thuê ngoài.
 4. 4. Nếu bạn muốn tiết lộ (xác nhận) thông tin cá nhân của mình hoặc sửa, thêm, hoặc xóa thông tin cá nhân không chính xác, chúng tôi sẽ chấp nhận bằng văn bản do văn phòng của chúng tôi chỉ định. Khi đó, hãy mang theo thứ gì đó (chẳng hạn như bằng lái xe) để có thể xác nhận rằng bạn là chính chủ.
  Xin lưu ý rằng một khoản phí 10 yên mỗi tờ sẽ được tính cho việc này.
 5. 5. Thông tin liên hệ xử lý thông tin cá nhân như sau.
  Gunma ken, Maebashi shi, Sekine machi, 2Chome 1 banchi 18
  Trường dạy lái xe Maebashi (Quầy tư vấn / khiếu nại)
  Số điện thoại: 027-(233)-1155

Công ty cổ phần trung tâm giáo dục an toàn Gunma
Giám đốc điều hành Keigo Hagiwara