Những người đang cân nhắc việc xin giấy phép

Đăng kí qua web

Nhập từng mục và nhấn vào nút [Xác nhận].
※Các mục được đánh dấu là bắt buộc phải nhập.

Mẫu đăng kí qua Web

Khóa bạn muốn học
Loại giấy phép mong muốn
Ngày muốn nhập học ngày   tháng   Năm
Phương thức thanh toán mong muốn
Họ và tên Họ:  Tên:
Địa chỉ email
Tuổi tuổi tác
Ngày tháng năm sinh ngày   tháng   Năm
Giới tính
Địa chỉ -
Số điện thoại
Điện thoại di động
Nghề nghiệp
Tên trường học
Năm học
Các loại được cấp phép
(Vui lòng trả lời tất cả các loại giấy phép bạn có) 
Ngày hủy bỏ giấy phép
(Những người đã bị tước bằng hoặc bị phạt vì lái xe không có giấy phép)
Trường hợp nhập tin nhắn
(Vui lòng điền tên của một người bạn vào trường cùng thời điểm và thời điểm bạn mong muốn để liên hệ )