Những lí do chọn trường Maebashi

Thông tin khuyến mại

  • Thẻ giảm giá của học viên đã tốt nghiệp ở Maekyo ¥ 10.000-OFF!

    Trường dạy lái xe Maebashi có một hệ thống chiết khấu giới thiệu để nhiều người có thể theo học tại trường của chúng tôi nhất có thể. Bản thân sinh viên tốt nghiệp nhận được các giấy phép khác nhau, gia đình và anh em của họ nhận được giấy phép,
    Một người quen nhận được giấy phép ... Chúng tôi muốn trân trọng sự kết nối như vậy, vì vậy chúng tôi có hệ thống này quanh năm. Nếu những người đi trước có thẻ này bạn có thể dùng nó ! Thẻ này là thẻ của thành viên. Nếu bạn mang theo thẻ này, chúng tôi sẽ giảm giá cho bạn!