Đặt lịch học- Thông tin cần thiết

Giấy tờ yêu cầu / Mẫu đăng kí qua Web

Nhập từng mục và nhấn vào nút [Xác nhận].
※Các mục được đánh dấu là bắt buộc phải nhập.

Trường hợp hẹn lịch cho khóa học nhanh ngắn hạn thì hãy nhập ngày muốn nhập học vào phần nội dung liên hệ rồi đăng kí.
*Ngoài ra, chúng tôi có thể khó đáp ứng vào ngày nhập học bạn mong muốn vì đã đủ học viên. Trong trường hợp đó, chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về một lịch trình khác.

Khóa bạn muốn học


Loại giấy phép mong muốn
(Cho phép nhiều câu trả lời)
Họ và tên Họ   Tên
Địa chỉ email
Tuổi Tuổi
Độ tuổi
Giới tính
Ngày tháng năm sinh ngày   tháng   Năm
Địa chỉ -
Số điện thoại
Điện thoại di động
Nghề nghiệp
Tên trường học
Năm học
Khoa
Nội dung liên hệ
Làm thế nào bạn biết đến chúng tôi?
(Có thể có nhiều câu trả lời)
Kì hạn dự định nhận bằng        
Những người đi học